NASPÄŤ DO MESTA
Termín: 27.2.2020
Miesto: Elektrárňa Piešťany


PROGRAM:

09:15 – 09:30     OTVORENIE

Iľja Skoček, Slovenská komora architektov
Lorant Krajcsovics, Inštitút pre pasívne domy
Tomáš Vanický, Centrum pasívního domu


9:30 – 11:30        
ROLA MESTA DNES A ZAJTRA

Kompaktné mesto ako nástroj boja s klimatickou krízou. Ako sa mestá plánujú vysporiadať so zmenou klímy? Rozvoj smerom dovnútra – územný plán, flexibilita, kompaktnosť, proklimatické parametre. Alternatívne formy bývania – dostupnosť bývania, vyššia kvalita obytného prostredia. Inovatívna obnova bytových domov – možné odpovede na súčasnú situáciu v obnove budov.


A. Borská, Cityscape, AT: Koncept udržateľných mestských štvrtí vo Viedni

M. Hybský, V. Šimkovic, Z. Hudeková, SK:  Čo s panelákmi, obnovovať obnovené?
M. Šveda: Suburbanizácia. Ako sa mení zázemie Bratislavy?


Diskutujú:  V. Šabík, Nitra/ I. Konrad, Bratislava / E. Wernerová, Piešťany / T. Guniš, Trnava  


11:30 – 12:30       OBEDNÁ PRESTÁVKA


12:30 – 14:30      
DEVELOPMENT V MESTE / OBMEDZENIA EKO-DEVELOPMENTU

Príspevok developmentu ku zmierňovaniu dopadov zmeny klímy. Legislatíva – podpora alebo obmedzenie pri realizácii eko-opatrení. Pasívny štandard – mission (im)possible? – kvalita vnútorného prostredia v centre záujmu. Verejný priestor – husté mesto si vyžaduje kvalitný voľný priestor ako možný nástroj mitigačných opatrení – zelená infraštruktúra, biodiverzita, zadržiavanie vody v území, zdieľanie a participácia.


J. Klaffke, bogevischs büro, DE:  Kolektívny bytový súbor wagnisART, Mníchov
F. Gulan, S.Csáder, CORWIN, SK: Aspekty udržateľnosti v privátnom developmente
R. Pšenička, YIT, SK:  YIT – líder v uhlíkovej neutralite 2019-2020
L.Krajcsovics, SK:  Hodnotiace systémy udržateľnosti územných celkov, adaptácia na klimatickú zmenu a mikroklíma

Diskutujú:   M. Hlavačka, R. Pšenička, L. Krajcsovics, R. Žitňanský


14:30 – 15:30      PRESTÁVKA NA KÁVU


15:30 – 17:00      PREKÁRAČKY

Skromnosť ako architektonický koncept. Životný cyklus budov. Kvalita vnútorného prostredia. Architektúra a redukcia uhlíkovej stopy. Odlesňovanie krajiny versus udržateľnosť architektúry na báze dreva.


Diskutujú: J. Hantabal – T. Szőke – I. Príkopský – B. Kierulf – P. Pokorný


DISKUSIA/ ZÁVER

moderátori:  Ľuba Šimkovicová, Palo Pokorný


17:30 – 22:00     VEČERNÁ PÁRTY  

Zmena programu vyhradená.